H M N

Engagerade revisorer i Stor-Göteborg

VÅRA TJÄNSTER

rådgivning hmn revisorer

Revision

Med decenniers samlad erfarenhet från en mängd olika branscher är vår ambition att tillföra mervärde och att ditt bolag får en kvalitetsstämpel med ett väl genomlyst revisionsutförande hos oss. Vårt engagemang och vilja att aktivt bidra med vår erfarenhet och kunskap tillsammans med standardiserade program och etablerade revisionsverktyg, gör att vi reducerar risken för väsentliga felaktigheter i bolagens räkenskaper.

skatt hmn revisorer

Skatt

Våra skattetjänster omfattar bland annat att vi säkerställer att du som företagare tar rätt löneuttag, vi skatteoptimerar din utdelning och erbjuder även upplägg för ägaruttag. Genom vårt breda nätverk med kontakter har vi även ingått samarbeten med välrenommerade specialister inom moms och andra komplexa skatteområden där vår målsättning är en ökad trygghet för dig som företagare.

Rådgivning

Idag uppskattar entreprenörer och företagare alltmer värdefull rådgivning i form av värderingsfrågor, svårare redovisningsfrågor och aktiebolagsrättsliga frågor samt diverse sakkunniga utlåtanden. Oavsett efterfrågad rådgivningstjänst erbjuder vi en kvalitetssäkring med spets och pålitlighet vid våra svar. Genom vår senioritet anlitas vi som konsulter /rådgivare i samband med bl.a:

- Rådgivning
- Generationsskiften
- Transaktionsrådgivning
- Värdering av verksamheter
- Sakkunnigutlåtanden inom främst redovisning och aktiebolagsrätt
- Renodling/omstrukturering av koncerner
- 3:12 konsultationer, dvs skattefrågor för ägare i fåmansföretag

“Din lokala affärspartner i Stor-Göteborg med ovärderlig erfarenhet från större revisionsbyråer"

Håkan Mårtensson

Auktoriserad revisor

Om oss

Den entreprenörsinriktade revisionsbyrån med själ, hjärta och engagemang

Sedan starten 2019 har vi med stolthet byggt upp en revisionsbyrå som har präglats av engagemang, kraft och energi.  I sann entreprenörsanda med själ och hjärta har vi genom åren med rötter från större revisionsbyråer odlat och förädlat en kompetens och samlat på oss en ovärderlig erfarenhet från en mängd olika branscher.


Det är vi som är revisorerna som alltid har gått vår egen väg och vi är tacksamma för den hängivenhet och lojalitet som våra kunder årligen visat mot oss. De senaste åren har det kommit in allt fler kunder och även där har vi byggt upp ett förtroendekapital och en kundnöjdhet. Med det sagt kommer vår tradition, framtid och gemensamma berättelse alltid att leva.

Verkar detta intressant?

Låt oss boka in ett möte