VÅRA TJÄNSTER

HMN Revisorer erbjuder följande tjänster:

Revision

Skatt

Rådgivning

Generationsskiften

Sakkunnigutlåtanden inom främst redovisning och aktiebolagsrätt

Transaktionsrådgivning

Renodling/omstrukturering av koncerner

Värdering av verksamheter

3:12 konsultationer, dvs skattefrågor för ägare i fåmansföretag

rådgivning hmn revisorer

Revision

Med decenniers samlad erfarenhet från en mängd olika branscher strävar vi efter att tillföra mervärde och förbättringar. Vårt engagemang och vilja att aktivt vilja bidra med vår erfarenhet och kunskap gör att vi får en väl genomlyst revisionsutförande.

 

Med standardiserade program och etablerade revisionsverktyg strävar vi efter att revisionen ska bli effektiv och samtidigt kvalitetssäkrad.

skatt hmn revisorer

Skatt

Våra skattetjänster omfattar bland annat att vi säkerställer att du som företagare tar rätt löneuttag, vi skatteoptimerar din utdelning och erbjuder även upplägg för ägaruttag.

 

Genom vårt breda kontaktnät har vi även ingått samarbeten med välrenommerade specialister inom moms och andra komplexa skatteområden där vår målsättning är en ökad trygghet för dig som företagare.

Rådgivning

Idag uppskattar entreprenörer och företagare alltmer värdefull rådgivning i form av värderingsfrågor, svårare redovisningsfrågor och aktiebolagsrättsliga frågor samt diverse sakkunniga utlåtanden. Oavsett efterfrågad rådgivningstjänst erbjuder vi en kvalitetssäkring med spets och pålitlighet vid våra svar. Genom vår senioritet anlitas vi som konsulter/rådgivare i samband med bl.a:

 

  • Rådgivning
  • Generationsskiften
  • Transaktionsrådgivning
  • Värdering av verksamheter
  • Sakkunnigutlåtanden inom främst redovisning och aktiebolagsrätt
  • Renodling/ omstrukturering av koncerner
  • 3:12 konsultationer, dvs skattefrågor för ägare i fåmansföretag

Varför HMN?

Vi tror mycket på den lokala förankringen och värdesätter närheten till våra kunder. Vår ambition är att tillföra mervärde, bygga förtroende och skapa en trygghet. Grundinställningen hos oss är att lyhördhet förbättrar dina affärer samtidigt som vi anstränger oss för att din verksamhet ska utvecklas i en positiv riktning. En fördel hos oss är att inte så många är inblandade vilket innebär snabbare beslutsprocesser och att vi årligen har en kontinuitet i uppdragen med befintlig personalstyrka. 

Med en hög servicegrad och enbart senior erfarenhet hos oss finns vi nära till hands med i synnerhet revision- och rådgivningstjänster. Vi jobbar och riktar oss till kunder som är som oss, det vill säga erfarna entreprenörer och företagare. Idag finns merparten av våra kunder i Stor-Göteborg området. Oavsett efterfrågad tjänst och vilken cykel du och ditt bolag befinner sig i erbjuder vi en kvalitetssäkring med spetsrådgivning, pålitlighet, stabilitet och trygghet för dig som entreprenör och företagare.

 

Decenniers samlad erfarenhet

Auktoriserad revisor från större revisionsbyråer

Bred kompetens från en mängd olika branscher

Hög servicegrad med kvalitetssäkrade tjänster